Links

phpBlueDragon - free software
Software and programming tips are available completely free of charge on this website. The page contains programs written in PHP and C# + add-ons languages.
I hope that you will find it useful during your daily work and that it will make it much easier for you to perform your duties. There are software for sending e-mails from the server as well as from the local computer, a programmer editor, an image converter, checksums and finally an API excavation program, software for checking your links on other sites, monitoring your position in the search engine and many more.

phpBlueDragon Mailer
Program został stworzony do wysyłania listów e-mail do dużej grupy odbiorów, dzięki czemu można za jego pomocą realizować newsletter. Program instaluje się na serwerze zewnętrznym bądź wewnętrznym posiadającym odpowiednie oprogramowanie czyli interpreter skryptów PHP wraz z bazą danych MySQL.

Mam na imię Łukasz i potrzebuję Twojej pomocy
Łukasz po operacjiDlaczego potrzebuję Twojej pomocy? Jestem osobą po dwóch operacjach neurochirurgicznych podczas których wycieli mi oponiaka, który obrósł tętnicę środkową. Z tego powodu właśnie miałem tą drugą operację. Niestety ale guza nie da się usunąć w całości. Po pierwszej operacji trafiłem do Centrum Onkologii gdzie zostałem naświetlony – niestety, ale należę do 95% osób w których naświetlanie tego rodzaju guza nie daje żadnego efektu.

My name is Luke and I need your help
Lucas after operationWhy do I need your help? I am a person after two neurosurgical procedures in which they cut me a meningioma, which is overgrown with the central artery. For this reason, I was just about the second surgery. Sorry, but the tumor can not be removed in its entirety. After the first surgery I was in the Oncology Centre where I was exposed – unfortunately, but I am up to 95% of those in which this type of tumor irradiation has no effect.

Wizytówki
Tworzenie tekstów na strony www może przysparzać nam zmartwień jeżeli chcemy stworzyć teksty pasujące do tematu. Ile razy można przecież pisać na ten sam temat. Narzędzie ułatwia stworzenie takich tekstów, które będą do siebie podobne, jednak nie idealnie. Spowoduje to że Google nie uzna tekstu za kopiowaną treść innej witryny i przyzna jej mniej punktów. Teksty takie będą się różnić w zależności od tego co zadeklarujemy w nawiasach. Można podać dowolną ilość kombinacji, z pośród której zostanie wygenerowane tylko jeden.

Dyplomy
Tworzenie tekstów na strony www może przysparzać nam zmartwień jeżeli chcemy stworzyć teksty tematyczne. Ile razy można powtarzać pisać na ten sam tematy. Narzędzie ułatwia tworzenie takich tekstów, które będą do siebie podobne, jednak nie idealnie. Spowoduje to że Google nie uzna tekstu za kopiowaną treść innej witryny i przyzna jej mniejszą ilość punktów. Fragmenty tekstów takie będą się odbiegać w zależności od tego co zadeklarujemy w nawiasach.

Legitymacje
System przeznaczony do śledzenia linków do swoich stron w Internecie. Pewnie wiesz jak ważne w dzisiejszych czasach są łącza z innych stron internetowych do twojej. To głównie dzięki nim oraz właściwie wybranej i zredagowanej treści strona wznosi się w wynikach wyszukiwarki. Progam pozwala ci utworzyć linki odnoszące do twojej strony i zapomnieć o sprawdzaniu co kilkanaście dni czy one jeszcze istnieją. Odbierasz list email wysłany z oprogramowania i o nic nie trzeba się martwić. Nie trzeba już spędzać godzin na sprawdzaniu pracy, która może zostać stworzona automatycznie.

Edytor Warszawa
Edytor jest bardzo szybkim i lekkim dla komputera oprogramowaniem pozwalającym na edycję plików służących do prezentacji treści na stronach w internecie. Dzięki programowi możesz tworzyć między innymi pliki języka PHP, HTML, XHTML, języka XML, języka CSS, języka JS oraz różnego typu pliki tekstowe. Jestem programistą PHP i brakowało mi narzędzia dla moich specyficznych potrzeb podczas edycji plików, takich jak biblioteka dodatków, różnego rodzaju wizardy. Narzędzia te są dostępne w różnego rodzaju oprogramowaniu, gdzie można z nich swobodnie używać, jednak brak programu, który posiadałby wszystkie najbardziej przydatne funkcję.


Physiotherapists | Medical objects - inactive | Medical objects | Medical practice | Medical practices - inactive | Nurse practice
Public information obtained from the Ministry of Health after processing for own use.
Copyright © 2016-2020 - by phpBlueDragon OpenSource | About author | Links